Yoga Guru

Yoga Guru

Vem är du och vad behöver du? Varför inte pröva något du aldrig gjort? Eller komma tillbaka till något välbekant? Oavsett vem du är eller vad du har för erfarenhet finns det alltid något att hitta i yogans värld.

Jag arrangerar kurser efter förfrågan & ibland för det är så kul. Ofta i de stilla yogaformerna & det meditativa men även i Hatha yoga. Alla kan och alla är välkomna. 

Jag håller också regelbundna klasser på Hälsostudion, Båstad

Kropp & själ


När det kommer till yin yoga, yoga nidra, andning och mindfulness, så har dessa praktiker en speciell koppling till fascian. Att kombinera dessa olika metoder - fasciabehandling, yin yoga, yoga nidra, andning och mindfulness - kan ge en holistisk och effektiv approach för att vårda och främja välbefinnandet för vårt fasciala system. Genom regelbunden träning och uppmärksamhet kan vi uppleva ökad rörlighet, minskad smärta och förbättrad kroppskännedom


Yin Yoga


Yin yoga är en långsammare form av yoga som fokuserar på att sträcka och stimulera fascian. Fascian är ett tunt, elastiskt vävnadsnätverk som omsluter och förbinder alla kroppsdelar, inklusive muskler, ben, senor och organ. 


Under en yin yogaklass hålls positionerna i flera minuter och inkluderar oftast stilla sträckningar eller microrörelser. Detta stimulerar fascian och främjar smidighet, flexibilitet och rörlighet i kroppen. 


Genom att arbeta med fascian i yin yoga kan det bidra till att förhindra och lindra stela muskler och leder. Det kan också förbättra kroppens hållning, öka cirkulationen och underlätta rehabiliteringen av skador. 


Yin yogat klassas som en passiv form av stretchning där det är viktigt att slappna av i musklerna och istället låta gravitationen och andningen hjälpa till att sträcka ut och stimulera fascian. Det är också en form av meditation och mindfulness då man stannar i positionerna längre tid och verkligen tillåter sig att närvara i kroppen och i stunden. 

Mindfulness


Mindfulness är en medveten närvaro i nuet, där man är uppmärksam på tankar, känslor och sin omgivning utan att döma eller bedöma. Genom att träna mindfulness kan man lära sig att vara mer medveten och närvarande i sitt liv, vilket kan hjälpa till att minska stress, öka välbefinnande och förbättra mentalt fokus.


Det finns olika sätt att träna mindfulness, och 2 vanliga metoder är meditation & yoga nidra. Genom att sitta bekvämt och fokusera på andningen kan man träna sig att vara närvarande i nuet och att observera tankar och känslor utan att bli indragen i dem. Yoga nidra är en liggande guidad meditation. Andra metoder inkluderar att vara medveten om sina sinnen, som att verkligen lyssna på ljuden runtomkring eller vara uppmärksam på smaker och dofter. 


Det är också viktigt att integrera mindfulness i vardagen genom att vara mer medveten i sina handlingar, som att äta medvetet och vara närvarande i samtalen man har. Utövandet av mindfulness kan vara en daglig praxis och det kräver tålamod och övning för att uppnå resultat. Genom att träna mindfulness kan man öka sin förmåga att hantera stress och uppleva en djupare upplevelse av livet.

Andning


Andningen är en livsviktig funktion som vi vanligtvis tar för given. Det är en automatisk process som sker omedvetet, men det finns en djup koppling mellan andningen och vårt välbefinnande. Genom att vara medvetna om vår andning kan vi påverka vårt mentala, fysiska och emotionella tillstånd.


Fascia och andning samverkar på flera sätt. För det första är fascia en viktig komponent i våra andningsmuskler, såsom diafragman och de interkostala musklerna mellan revbenen. Dessa muskler arbetar tillsammans för att expandera och kontrahera våra lungor, vilket möjliggör in- och utandning. Fascia i dessa muskler ger stöd och elasticitet, vilket gör att de kan utföra sina funktioner effektivt.


Djupandning hjälper till att stimulera det parasympatiska nervsystemet, vilket är ansvarigt för att vi ska slappna av, sänka blodtrycket och minska stress. Detta kan bidra till att minska ångest, påverka vår uppfattning om smärta,stress och förbättra vår mentala hälsa.


För att optimera vår andning och påverka fascia i positiv riktning kan vi använda olika tekniker och metoder. Djupandning, där vi fokuserar på att dra in luften genom näsan och helt fylla lungorna innan vi andas ut långsamt genom munnen, kan hjälpa till att öppna upp fascia runt bröstkorgen och diafragman. Yinyoga och andra stretchövningar kan också vara effektiva för att lösa upp spänningar och öka rörligheten i fascia runt nacken, axlarna och bröstkorgen.


Genom att lära oss att andas djupt och medvetet kan vi aktivera vårt parasympatiska nervsystem och minska stress. Genom att uppmärksamma fascia och arbeta med att lösa upp spänningar och förbättra rörligheten kan vi förbättra vårt andningsmönster och därigenom bidra till ökad energi och balans i vår kropp och vårt sinne.

Yoga is a journey of the self, through the self, to the self.

The Bhagavad Gita